Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników sklepu internetowego metaloplastyka.pl.
Regulamin przedstawia procedury i zasady dokonania zakupów w sklepie metaloplastyka.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

§ 1 DEFINICJE
Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie metaloplastyka.pl;
2. Usługodawca/Sprzedawca – oznacza firmę Polskie Centrum Metaloplastyki Barossa Bartłomiej Sakowicz z siedzibą w Hipolitowie, przy ul. Hipolitowskiej 102, 05-074 Halinów posługującą się numerem podatkowym NIP: 113-005-19-30, REGON 002170611
telefon: 22 783 87 28, e-mail: barossa@metaloplastyka.pl
3. Sklep – oznacza serwis internetowy metaloplastyka.pl , którego właścicielem i administratorem jest firma Polskie Centrum Metaloplastyki Barossa Bartłomiej Sakowicz
4. Użytkownik/Klient/Zamawiający – oznacza podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis, określenia stosowane zamiennie;
5. Usługi – oferowane przez Usługodawcę w ramach Sklepu usługi;
6. Instytucje – Instytucje budżetowe, Instytucje i Organizacje Publiczne

§ 2 ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do korzystania ze Sklepu ma prawo każdy zainteresowany. Użytkownik może korzystać z usług Sklepu bez zakładania konta klienta w serwisie metaloplastyka.pl, lub z założeniem konta klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Użytkownik.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
• nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,
• po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
• złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3. Rejestracja konta klienta jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu E-mail i hasła.
4. E-mail i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi Klient.
5. Indywidualne konto Klienta daje wgląd w historię zamówień, a także daje przywilej szybszej realizacji zamówienia.
6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
7. Fotografie poszczególnych produktów mają charakter poglądowy, a kolorystyka zawarta w katalogu może odbiegać od rzeczywistości. Każda partia towaru zamawiana w innych terminach może się nieznacznie różnić. Wynika to z procesów technologicznych.
8. Oferta przedstawiona na stronach internetowych firmy Polskie Centrum Metaloplastyki Barossa Bartłomiej Sakowicz nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 5 CENY I PŁATNOŚCI

1. Za realizację Usług dostępnych w Sklepie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Sklepu. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).
2. Podane na stronie koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki zamówienia za granicę. Koszt dostawy poza granicami kraju zależy od wagi przesyłki i kraju docelowego, dlatego też w przypadku dostaw zagranicznych, przed dokonaniem płatności za zamówienie Usługodawca indywidualnie ustala koszty dostawy z Użytkownikiem.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Płatności za usługi Serwisu dokonywać można za pośrednictwem automatycznych systemów płatności internetowych, przelewem, za pośrednictwem karty kredytowej, za pobraniem lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. Rozliczenia transakcji e-przelewu i transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayPro Spółka Akcyjna (przelewy24.pl)
5. Zapłata za pobraniem nie jest możliwa dla towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6. Instytucje budżetowe oraz inne Instytucje i Organizacje Publiczne mogą zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o możliwość zapłaty przelewem po wykonaniu usługi.
7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu automatycznych płatności internetowych, zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiast po otrzymaniu od podmiotu obsługującego wybrany system płatności informacji o poprawnym wykonaniu płatności.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
9. Faktura VAT za usługi świadczone przez Usługodawcę jest wystawiana i dołączana do zamówienia na życzenie Klienta, który dostarczy niezbędne dane do jej wystawienia. Żądanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Polskie Centrum Metaloplastyki Barossa Bartłomiej Sakowicz do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz święta – będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
– stronę internetową sklepu www.metaloplastyka.pl
– pocztę e-mail na adres barossa@metaloplastyka.pl
– telefon 22- 783 87 28 , 22 783 01 75 w dni powszednie w godzinach 8-16
– osobiście w siedzibie Usługodawcy w dni powszednie w godzinach 8-16
3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
– podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto)
– danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
– dokonania przedpłaty za zamówiony towar – nie dotyczy zamówień z opcją płatności przelewem ( § 5 pkt 6) i opcji za pobraniem
4. Ponadto w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta do realizacji zamówienia dodatkowo jest konieczne:
– przekazanie Usługodawcy szczegółowych informacji o zamówieniu np. zakres numeracji, treść do umieszczenia na produktach, pliki graficzne
– akceptacja projektu przedstawionego Klientowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym
5. Proste projekty graficzne wykonujemy bezpłatnie i przesyłamy wizualizację do akceptacji. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów indywidualnie wyceniamy koszt wykonania bądź adaptacji projektu.
6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych niezbędnych do wysyłki zakupu, Usługodawca spróbuje skontaktować się z Użytkownikiem dokonującym zakupu w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Usługodawca może odstąpić od umowy sprzedaży.
7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane po uzyskaniu informacji/potwierdzenia o wpłacie należności za zamówioną usługę. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
8. Zamówienia złożone w Sklepie przez Instytucje są realizowane po uzyskaniu akceptacji projektu i kosztorysu zamówionych usług. Zamówienia niezaakceptowane zostaną anulowane w ciągu 30 dni od daty przekazania do akceptacji.
9. Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji, o terminie odbioru osobistego lub terminie wysłania towaru pod wskazany adres.
10. Termin realizacji zamówienia to 1-5 dni roboczych:
– dla artykułów nie produkowanych wg indywidualnej specyfikacji klienta jest on liczony od momentu uzyskania informacji o dokonanej płatności, bądź od daty złożenia zamówienia w wypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze
– dla artykułów wyprodukowanych wg indywidualnej specyfikacji klienta termin realizacji jest liczony od akceptacji projektu i z ważnych powodów może zostać wydłużony.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu realizacji w wypadku zamówień o wysokiej wartości (powyżej 500 zł brutto)
12. Przez termin realizacji rozumie się czas do przekazania przesyłki kurierowi.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w nagłych wypadkach, np. gdy producent danego towaru niespodziewanie zakończy jego produkcję i sprzedaż hurtową, a Usługodawca nie zdąży dokonać aktualizacji dostępności produktów oferowanych w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem dział obsługi klienta Sklepu skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana towaru, anulowanie całości zamówienia).
15. Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian lub rezygnacji z zamówienia do momentu wpłaty wartości zamówienia. W szczególnych wypadkach po wpłacie kwoty za zamówienie Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli projekt nie zostanie zaakceptowany przez Klienta i usługa nie została wykonana. W takiej sytuacji należy odesłać drogą mailową informację zwrotną z informacją o rezygnacji z zamówienia. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych cała wpłacona przez Zamawiającego kwota za zamówienie zostanie przelana na konto bankowe Klienta bez potrącania przez Usługodawcę żadnych kosztów. Jedynym warunkiem zwrotu wpłaconej kwoty jest krótkie opisanie w mailu powodu rezygnacji z zamówienia.
16. Użytkownik który jest reprezentantem instytucji budżetowej i składa zamówienie na artykuły produkowane wg indywidualnej specyfikacji klienta ma możliwość wprowadzenia zmian lub rezygnacji z zamówienia do momentu akceptacji projektu.
17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości, związanych z treścią zamówienia, zdjęć zawierających jakiekolwiek formy: przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach. Usługodawca zakłada, że nadesłane materiały nie naruszają praw autorskich i nie bierze odpowiedzialności za ich publikacje na zlecenie użytkowników. W przypadku rażących wątpliwości postępujemy, jak opisano powyżej. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

§ 7 DOSTAWA
1. Zrealizowane zamówienia mogą być dostarczone wysyłkowo kurierem na adres wskazany przez Użytkownika, bądź odebrane osobiście w siedzibie Usługodawcy. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik. Koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie z klientem.
2. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
3. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych wynika z regulaminu firm realizujących dostawę, w wypadku przesyłek poza granicami Polski, Klient jest powiadamiany indywidualnie o szczegółach wysyłki zamówienia.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazania adresu przez Użytkownika.
5. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionych przedmiotów bez podania przyczyny po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barossa@metaloplastyka.pl
3. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym nie ma możliwości zwrotu towarów oznakowanych na zlecenie klienta, personalizowanych i wyprodukowanych z naniesieniem indywidualnych cech na zlecenie Klienta.
4. Usługodawca zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Usługodawcy w tej mierze jest ostateczna.

§ 9 REKLAMACJE

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym, tylko w przypadku wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Usługodawcy. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, wady powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią uprzednio wysłanej wizualizacji projektu towarów tworzonych na indywidualne zamówienie, a otrzymanym towarem.
2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.
3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji. Towar reklamacyjny zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
4. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Usługodawca rozpatrzy wniosek o reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, na adres siedziby Usługodawcy.
5. Usługodawca nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem.
6. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez Usługodawcę. Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z Cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia i zwrotu pieniędzy. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
7. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby barwy z przesyłanych zdjęć były jak najbardziej zgodne z oryginałem, jednak ze względu na różnorodność ustawień monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Usługodawca nie może zagwarantować pełnej zgodności związanej z kolorami. Kwestie sporne, dotyczące odcienia koloru lub gustów indywidualnych Klienta nie będą podstawą do uwzględnienia reklamacji.
W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków lub/i grawerunku wynika z parametrów przesłanych plików, takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów, reklamacje nie będą uwzględniane.
9. Za błędy w projektach po ich akceptacji odpowiada zamawiający.

§ 10 PRZECHOWYWANIE OBRAZÓW CYFROWYCH

1. Sklep metaloplastyka.pl oferuje zarejestrowanym Użytkownikom serwisu możliwość przechowywania projektów znajdujących się na ich kontach.
2. Usługodawca może nałożyć ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości i wagi plików przechowywanych na koncie Klienta.
3. Usługodawca nie zapewnia żadnej gwarancji co do ewentualnego usunięcia lub uszkodzenia przechowywanych plików.

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest Polskie Centrum Metaloplastyki Barossa Bartłomiej Sakowicz.
2. Dane osobowe Klienta/ Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
3. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.
4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
5. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
6. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu email, do przesyłania automatycznych komunikatów systemowych, a także informacji na temat funkcjonowania Serwisu, ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ustawieniach swojego konta ma możliwość wyłączenia przesyłania informacji handlowych.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy stałe, uniwersalne, jednak niewyłączne prawo do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych i dystrybucji wysłanych treści umieszczonych on-line w serwisie metaloplastyka.pl
2. Użytkownik pozostaje właścicielem przekazanych treści i udziela gwarancji Usługodawcy, iż jakiekolwiek prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych lub inne prawo należące do osób trzecich nie stanowi przedmiotu fałszerstwa lub nie zostało naruszone.
3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia odszkodowania na rzecz Usługodawcy z tytułu wszelkich działań osób trzecich informujących o naruszeniu ich praw.
4. Projekty z zamówień złożonych w Sklepie mogą być wykorzystywane przez firmę do celów reklamowych, w szczególności do zamieszczania zdjęć wyrobów w materiałach reklamowych, katalogach i na stronie internetowej. Jeśli zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie zamówionych przez niego wyrobów w celach reklamowych, konieczne jest pisemne poinformowanie o tym Usługodawcę przed złożeniem zamówienia.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje oraz zdjęcia Towarów prezentowane na stronie Sklepu pod adresem www.metaloplastyka.pl podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:
1. Wzór odstąpienia od umowy
2. Wzór reklamacji